Inteligentny budynek - Inteligentny budynek (również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem) - określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku © inteligentnedomy.com.pl Inteligentny budynek - Inteligentny budynek (również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem) - określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku © inteligentnedomy.com.pl
Aktualnie jesteś:  inteligentnedomy.com.pl Inteligentny budynek

Inteligentny budynek

Inteligentny budynek (również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem) - określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku.

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji. System inteligentnego budynku nie może wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.
Przykładowy schemat inteligentnego budynku
. P


źródło: pl.wikipedia.org 

 Darmowe ogłoszenia sprzedaż mieszkań
opony  netBOX - Systemy internetowe